Drift

Vi har specialiseret os i totaldrift, som opfylder virksomhedens behov på IT-området. Wecan-IT kan håndtere hele driften eller bruges som supplement til virksomhedens it-afdeling. Vi tilpasser aftale grundlaget, så den passer ind i virksomheds behov, ønsker og krav.

Service desk
Med et stærkt netværk af samarbejdspartnere, tilbyder vi løsninger som strækker sig fra basal drift eller hosting til komplekse total ansvars opgaver, hvor kompetencer indenfor ITIL samt prince II finder anvendelse. Fælles for aftale grundlaget er altid dialog via service desk. For vore kunder, betyder det at de kun behøver at ringe eller skrive ét sted hen med IT opgaver.

Sparring og rådgivning
Wecan-IT fungerer som driftspartner og som virksomhedens sparringpartner og rådgiver. Vi er opmærksomme på, hvordan kundernes IT kan anvendes til at understøtte din virksomheds visioner og fremdrift. Vores vigtigste opgave er at sørge for, at de og deres medarbejdere til stadighed kan arbejde effektivt og uden forstyrrelser i hverdagen.

Drifts- kompetencekonsulent
Vi lægger stor vægt på at kende vores kunde, men det er mindst ligeså vigtigt, at kunden kender sin IT Partner. Derfor bliver alle vore driftskunder tilknyttet en fast konsulent. En konsulent som kender virksomheden kan altid tilbyde den bedste rådgivning og service. Det er driftskonsulentens opgave at opdatere driftshåndbogen, og dertil hørende driftsbeskrivelser, herunder infrastrukturen.


Detaljeret foranalyse
Før vi overtager ansvaret for drift, gennemfører vi en foranalyse, som giver os den fornødne viden om virksomhedens systemer. Foranalysen er et krav, og afgørende for at vi kan anbefale den optimale løsning til deres virksomhed og sikre optimal driftsstabilitet.